Saturday, July 20, 2024
Astrology

Virgo : ‘சொத்து, நகை வாங்க நல்லநாள்.. புதிய திட்டத்தைத் தொடங்கலாம்’ கன்னி ராசியினருக்கு இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்!Virgo Daily Horoscope : உங்கள் ஜோதிட கணிப்புகளை அறிய கன்னி ராசி தினசரி ராசிபலன் 10, 2024 ஐப் படியுங்கள். நிதி ரீதியாக நீங்கள் அதிர்ஷ்டசாலி மற்றும் உங்கள் ஆரோக்கியமும் நன்றாக உள்ளது. நிதி செழிப்பு செலவுகளை அதிகரிக்கும். நீங்கள் இன்று நகைகளுக்கு செலவு செய்யலாம் அல்லது ஒரு சொத்து வாங்கலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *