Saturday, July 20, 2024
Astrology

Lord Sani: விரட்டி விரட்டி அடிக்கப்போகும் சனி.. சிக்கி சின்னாபின்னமாகப்போகும் ராசிகள்.. எச்சரிக்கையா இருங்க பாஸ்!Lord Sani: சனி பகவான் கும்ப ராசியில் இருந்துகொண்டு, தனது மூன்றாம் இல்ல ஸ்தானமான மேஷ ராசியைப் பார்ப்பதாலும், சனி மற்றும் செவ்வாயின் பார்வை ஒன்றுடன் ஒன்று மோதுவதாலும் கெடு பலன்களைச் சந்திக்கப் போகும் ராசிகள் குறித்துக் காண்போம். 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *